raty przez internet leasing przez internet

Regulamin

1.Postanowienia ogólne.

1.1.Sklep internetowy działający pod adresem rebak.sklep.pl prowadzony przez firmę

MetalCAD Norbert Moch

Żyraków 186,

39-204 Żyraków

NIP: 8722324756

REGON: 180831336

Numer konta bankowego 29 2490 0005 0000 4500 2389 4060

Bank - Alior Bank

1.2.Sklep internetowy działa na podstawie niniejszego regulaminu.

1.3.Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień w niniejszym regulaminie.

1.4.Regulamin jest skierowany do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

2.Definicje

2.1.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2.Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz interaktywny dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności oraz dostawy.

2.3.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4.Produkt – rzecz ruchoma bądź usługa dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.5.Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy jest dostępny pod adresem internetowym http://www.rebak.sklep.pl

2.6.Sprzedawca, usługodawca – firma MetalCAD Norbert Moch z siedzibą w Żyrakowie, Żyraków 186, 39-204 Żyraków, NIP: 8722324756, REGON: 180831336.

2.7.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, rzeczy ruchomej, usługi, zawarta albo zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poprzez sklep internetowy.

2.8.Usługa elektroniczna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.9.Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą formularza zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.11.Pliki Cookies są używane przez Sprzedawcę w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego przy wypełnianiu zamówienia, wyświetlania dopasowanych dla klienta treści.

2.12.Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz klienta.

3.Zamówienie.

3.1.Realizacja zamówień zależy od kolejności ich składania.

3.2.Zamówienia na produkty należy składać poprzez koszyk znajdujący w prawym górnym rogu sklepu internetowego.

3.3.Aby zrealizować zamówienie, konieczne jest podanie danych osobowych, danych do kontaktu oraz danych do wysyłki.

3.4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w sytuacji kiedy produkt jest niedostępny. Informację o niedostępności produktu wysyłamy niezwłocznie do Klienta.

3.5.Klient składający zamówienie, akceptuje regulamin.

3.6.Sprzedawca na życzenie klienta wystawia paragon albo Fakturę VAT.

4.Płatności i dostawy.

4.1.Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto.

4.2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów widniejących na stronie sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem tych zmian w życie.

4.3.Dostępne formy płatności:

4.3.1. Zwykły przelew – realizacja zmówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy.

4.3.2. Pobranie – klient płaci w momencie odbioru

4.4.Termin płatności przy zamówieniach za pomocą „Zwykły przelew”, wynosi 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli klient nie wpłaci pełnej kwoty zamówienia, zostaje ono anulowane. Jeżeli klient wyraża chęć dalszego zakupu, może złożyć nowe zamówienie.

4.5.Produkt dostarczany jest poprzez firmę kurierską albo może zostać odebrany przez Klienta. Informujemy iż, czasami rozładunek leży po stronie Klienta. Firmy transportujące nie zawsze są wyposażone w windy do rozładunku ciężkich rzeczy. Takie sytuacje występują bardzo rzadko.

4.6.Termin realizacji zamówienia dla produktów znajdujących się w magazynie trwa 1-3 dni:

4.6.1. Przy płatności „zwykły przelew” – od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie.

4.6.2. Przy płatności „Za pobraniem” od momentu zamówienia.

4.7.W przypadku braku produktu Klient zostaje zawiadomiony o sytuacji oraz możliwości oczekiwania na produkt bądź anulowania zamówienia.

5.Zamówienie.

5.1.Gwarancja obejmuje Produkty sprzedawane przez sklep internetowy.

5.2.Klient roszczenia oraz reklamację składa w formie pisemnej na adres e-mail lub adres pocztowy.

5.3.Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego Produktu bądź jego części  na wolny od wad, albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5.4.Mogą Państwo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie pisemnej pod adres pocztowy bądź mailowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację w formie pisemnej dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5.W chwili odstąpienia przez Państwa od umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu płatności. Sposób zwrotu płatności, zostaje ustalony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W przypadku nie otrzymania Przedmiotu od Klienta, wstrzymujemy się ze zwrotem płatności. Prosimy przekazać bądź odesłać nam Przedmiot, nie później niż 14 dni od dnia, w którym wpłynęła pisemna forma reklamacji. Wstrzymujemy się ze zwrotem płatności do momentu dostarczenia nam Przedmiotu albo do momentu otrzymania dowodu jej odesłania. Zależy to od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. Prosimy o odesłanie lub przekazania nam Przedmiotu w trybie natychmiastowym, nie później niż 14 dnia od dnia, kiedy Klient odstąpił od niniejszej umowy. Jeżeli Klient zwróci Przedmiot przed upływem 14 dni, termin jest zachowany.

5.6.Klient ponosi koszt zwrotu za Przedmiot.

5.7.Przedmiot który zwraca Klient, musi być kompletny (łącznie z całym wyposażeniem oraz akcesoriami). Przedmiot nie może być uszkodzony. Przedmiot nie może nosić śladów użytkowania które przekraczają granice zwykłego zarządu.

5.8.W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy które są wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, funkcjonowania i cech rzeczy.

6.Postanowienia końcowe.

6.1.Klient może poprawiać, usuwać swoje dane osobowe w sklepie internetowym.

6.2.Dane Klienta mogą być wykorzystane do dostarczania informacji oraz ofert marketingowych w formie newslettera. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymania ich.

6.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminy wchodzą w życie w chwili wyświetlania ich na stronie sklepu internetowego oraz posiadają zastosowanie tylko i wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.

6.4.Warunki gwarancji są umieszczone w Karcie Gwarancyjnej oraz w Instrukcji Obsługi.

6.5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2018r.

6.6. Zmiana cen wchodzi w życie z dniem 30.04.2018r.